Met het lidmaatschap van de BWU-NL bent u lid van de nederlandse gebruikersvereniging voor Infor ERP LN en Infor Baan ERP producten.
U staat samen met de andere gebruikers sterker!
Gezamenlijke belangenbehartiging, kennisuitwisseling en netwerken zijn belangrijke speerpunten voor alle gebruikers. 

De BWU.NL kent de volgende vormen van lidmaatschap:  

 • Licentielidmaatschap voor bedrijven die een licentie hebben en de software gebruiken voor hun bedrijfsprocessen (pure gebruikers).
 • Sublidmaatschap voor werkmaatschappijen onder een holding met de licentie èn lidmaatschap op holding niveau (eveneens pure gebruikers).
 • Advieslidmaatschap voor de leverancier van het ERP product en voor partners die aanvullende producten en/of diensten verlenen rondom het ERP product.
 • Participatielidmaatschap voor individuele personen met aantoonbaar toegevoegde waarde (beoordeling en toelating door het bestuur).

Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en automatisch jaarlijks verlengd.
Indien uw organisatie het lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient u dit minimaal twee maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk aan ons te melden.
Nadat u van ons een bevestiging van de opzegging hebt ontvangen, wordt uw lidmaatschap per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar beëindigd. 

 


U kunt de statuten raadplegen door op de volgende link te klikken:  statuten van de BWU-NL
  

                                                                                                                                                                                                    

  

Licentielidmaatschap:

Het licentielidmaatschap geeft recht op: 

 • deelname aan alle door de BWU-Nl georganiseerde activiteiten (bij deelname met meer dan 4 personen vragen wij een bijdrage ad € 50,- per extra deelnemers)
 • gebruik van het besloten deel van de website voor leden
 • deelname aan werkgroepen
 • informatievoorziening vanuit de vereniging
 • stem in de algemene ledenvergadering

De jaarlijkse contributie stellen de leden vast tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Voor 2013 is de contributie voor het licentielidmaatschap vastgesteld op € 330- excl. BTW.

Meldt u nu aan: aanvraag lidmaatschap
   

                                                                                                                                                                                                                                            

  

Sublidmaatschap:

Het sublidmaatschap geeft de werkmaatschappijen van de holding dezelfde rechten als het licentielidmaatschap.

De jaarlijkse contributie stellen de leden vast tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Voor 2013 is de contributie voopr het sublidmaatschap vastgesteld op € 165- excl. BTW.

Meldt u nu aan: aanvraag lidmaatschap
     

                                                                                                                                                                                                                                                
            

Advieslidmaatschap:

Het advieslidmaatschap geeft recht op:

 • deelname aan alle door de BWU-Nl georganiseerde activiteiten (bij deelname met meer dan 2 bezoekers vragen wij een bijdrage
  ad € 100,- per extra bezoeker *)
 • gebruik van het besloten deel van de website voor leden
 • deelname aan werkgroepen
 • informatievoorziening vanuit de vereniging
 • attractieve korting standplaatshuur (incl. kostenloze toegang 2 medewerkers)
 • attractieve korting adverteren verenigings website

*) in geval van participatie in het programma is het genoemde aantal bezoekers exclusief eventuele spreker(s)

De jaarlijkse contributie stellen de leden vast tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Voor 2013 is de contributie voor het advieslidmaatschap vastgesteld op € 660- excl. BTW.

Meldt u nu aan: aanvraag lidmaatschap
   

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Participatielidmaatschap:

Het individuele participatielidmaatschap geeft recht op:  

 • deelname aan alle door de BWU-Nl georganiseerde activiteiten
 • gebruik van het besloten deel van de website voor leden
 • deelname aan werkgroepen
 • informatievoorziening vanuit de vereniging

De jaarlijkse contributie stellen de leden vast tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Voor 2013 is de contributie voor het participatielidmaatschap vastgesteld op € 165- excl. BTW.

Het participatielidmaatschap kunt u alleen aanvragen middels een e-mail voorzien van uw motivatie.
  

 

Copyright © 2010-2014. All Rights Reserved BWU.NL.